Osiguraj Se kod najboljih u Njemačkoj
Subvencionirano osiguranje dnevnice

Subvencionirano osiguranje dnevnice za brigu i njegu


Geförderte Pflegetagegeldversicherung

Preporučuju se usluge zakonskog osiguranja dugotrajne njege
Najkasnije u starosti, svaki je građanin u opasnosti da mu bude potrebna njega. Već postoji više od dva milijuna njemačkih državljana koji su klasificirani kao osobe kojima je potrebna skrb. Iako postoji zakonsko osiguranje od dugotrajne njege koje bi trebalo pokriti troškove ambulantne njege ili njege u kući, njegove usluge često nisu dovoljne. Primjerice, mjesto u staračkom domu košta oko 3.000 eura mjesečno, ali u "najboljem" slučaju osoba koja treba skrb mora platiti oko polovice toga sama. Međutim, sklapanjem dopunskog osiguranja za dugotrajnu njegu, koje sada financira država, imate mogućnost zaštite sebe i svih uzdržavanih članova koji su vas dužni uzdržavati od ovog doprinosa.

Zaštita subvencioniranim osiguranjem dnevnice
Već neko vrijeme imate priliku smanjiti jaz između naknada iz zakonskog osiguranja dugotrajne njege i troškova koji su stvarno nastali s privatnim dopunskim osiguranjem dugotrajne njege. Ovo dopunsko osiguranje već je niz godina još atraktivnije, jer država daje mjesečni doprinos od pet eura, što je u kolokviju poznato i kao bahr za njegu.

Da bi se dobila bespovratna sredstva, mora biti ispunjeno nekoliko zahtjeva. U načelu imaju pravo sve osobe koje pripadaju socijalnom ili privatnom osiguranju za dugotrajnu skrb. Važno je, međutim, da je osoba starija od 18 godina i još nije primala ili nije primala nikakve naknade zbog potrebe za njegom. Ako želite biti osigurani i primati državno financiranje od 5 eura mjesečno (60 eura godišnje), mjesečni doprinos od najmanje 10 eura potreban je za prihvatljivu tarifu (120 eura godišnje).

VAŽNA NAPOMENA: "Care Bahr tarife" ne ispunjavaju uvijek najbolje tarifne uvjete tarifa za dnevnu njegu koje se nude na tržištu. Stoga, uvijek pažljivo provjerite ponude. Ako zbog zdravstvenog stanja nije moguće "normalno" osiguranje dnevnice, uobičajeno je alternativno rješenje "Care Bahr tarife".


Dogovori razgovor sada!